اخبار

Oct 6th اختلال در نمایش وب سایت در برخی از سرور های اروپا

با توجه به اختلال های موجود در نمایش وب سایت های که در سرور های اروپایی میزبانی میشوند پیشنهاد میگردد با واحد فنی مجموعه ارتباط برقرار کرده و درخواست ایجاد CDN را ثبت کنید