اختلال در نمایش وب سایت در برخی از سرور های اروپا

با توجه به اختلال های موجود در نمایش وب سایت های که در سرور های اروپایی میزبانی میشوند پیشنهاد میگردد با واحد فنی مجموعه ارتباط برقرار کرده و درخواست ایجاد CDN را ثبت کنید

6th Oct 2022